Spørgsmålet om bitcoin og skat er kompliceret. Det er det af flere årsager, men de vigtigste er, at der er tale om, at hver sag skal underlægges sin egen konkrete vurdering, og at den skattemæssige opgørelse af gevinster og tab på kryptovaluta ofte skal baseres på FIFO-princippet. Det er svært at håndtere for almindelige mennesker.

Advokatfirmaet Samar Law, der er stiftet af advokat Payam Samarghandi har som det eneste danske advokatfirma specialiseret sig i juridiske forhold vedrørende kryptovaluta.

Samar Law har publiceret Den ultimative guide til bitcoin og skat, som sammenfatter de vigtigste spørgsmål og udfordringer, Samar Law har mødt igennem de seneste år.

Bitcoin betragtes som spekulation

I Skattestyrelsens vejledning om køb og salg af Bitcoin og andre kryptovalutaer, fremgår det nu, at investeringen som hovedregel anses som spekulation. Undtagelsen til denne regel vil kræve nye – og meget gode – argumenter, hvis man vil gøre sig håb om at slippe for at betale skat.

I vejledningen oplyses det hvordan man opgør sine handler, hvordan man oplyser sine fortjenester & tab og giver informationer om hvordan du dokumenterer dine handler.

Der er dog stadig mange spørgsmål tilbage, som ikke er besvaret.

  • Skal man betale skat hvis man bruge Bitcoin som betalingsmiddel?
  • Skal man betale skat af airdrops?
  • Skal man betale skat hvis man miner Bitcoin?
  • Skal man betale skat hvis man deltager i ICOs?
  • Skal man betale skat hvis man driver en masternode?

Det alt altoverskyggende problem er, at Skattestyrelsen forsøger at tilpasse gamle regler til et nyt fænomen, som disse regler ikke er skabt til.

Man burde i stedet tage et skridt tilbage, lære hvad Bitcoin i realiteten er, for derefter at lave nye regler på området. Dette bør formegentlig ske højere oppe i fødekæde end hos Skattestyrelsen, da det er svært at hente skat af Bitcoin hjem, når danske banke ikke ønsker at tage imod Bitcoin-gevinster.

Skatterådets tidligere bindende svar lader vi fremgå herunder endnu, da de giver et indblik i skatterådets mening og konklusioner om konkrete sager.

Bitcoin beskatning – tidligere bindende svar

Skatterådet har pr. dags dato udgivet tre bindende svar i 2018 angående skat af bitcoins. De tre sager omhandler køb og salg af bitcoin i perioden 2013 – 2018, hvilket burde give både tidlige og fremtidige købere, en fornemmelse af, om de er skattepligtige eller ej. Vi gennemgår kort disse tre sager, for at hive den, for os, interessante information ud.

Bindende svar angående bitcoin – udgivet d. 9. marts 2018

Den 9. marts 2018 blev SKM2018.104.SR udgivet. Dette bindende svar omhandler køb af cirka 16,5 bitcoins d. 21. juni 2017 samt salg af disse d. 13. oktober 2017 med en avance på over 85 %.

I denne konkrete sag finder Skatterådet at gevinsten skal medregnes i den skattepligtige indkomst som personlig indkomst. Ligeledes finder Skatterådet at et evt. tab kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst som et ligningsmæssigt fradrag. Begrundelsen for disse beslutninger er, at Skatterådet anser erhvervelsen af bitcoin værende sket med spekulationshensigt.

Bindende svar angående bitcoin – udgivet d. 3. april 2018

Den 3. april 2018 blev SKM2018.130.SR udgivet. Dette bindende svar omhandler over 10.000 transaktioner med bitcoin, ether og euro over en periode på godt tre måneder.

I denne konkrete sag finder Skatterådet at gevinst og tab ved salg af bitcoins og ether skal medregnes i den skattepligtige indkomst, da køb og salg er foretaget med spekulationshensigt. Skatterådet finder dermed, i denne sag, at bitcoin og ether skal følge samme regler.

Bindende svar angående bitcoin – udgivet d. 18. juni 2018

Den 18. juni 2018 blev SKM2018.288.SR udgivet. Dette bindende svar omhandler over 400 bitcoins købt henover sommeren 2013 frem til den 14. november 2013.

I denne konkrete sag finder Skatterådet igen at gevinst og tab ved salg af bitcoins skal medregnes i den skattepligtige indkomst, da erhvervelsen anses for at være sket med spekulationshensigt. På trods af at spørger i denne sag har brugt sine bitcoins til at købe f.eks. drikkevarer og computerspil, vurderer Skatterådet at spørger havde købt bitcoins med spekulationshensigt.

Betydning af de tre bindende svar

Den røde tråd i de tre ovenstående svar, er at man højest sandsynlig skal svare skat af en evt. gevinst ved køb og salg af bitcoins. Det afgørende spørgsmål er, om man har købt bitcoin med spekulationshensigt eller ej.

Man skal formegentlig have erhvervet sine bitcoins for mange år siden (før 2013), hvis man skal lykkes at overbevise Skatterådet om, at man ikke har købt med spekulationshensigt. Hvis man endnu ikke har købt bitcoins, men overvejer at købe sine første, så skal man formegentlig regne med, at svare skat af sine gevinster.

Afklar dine skatteforhold

For at få afklaret dine skatteforhold, skal du kontakte en advokat, som kan hjælpe dig med, at få belyst din situation. Payam Samarghandi kunne være et godt bud, da han specialiserer sig på området for kryptovalutaer. Hvis man ønsker et bindende svar fra Skatterådet om ens konkrete situation, så anbefales det ligeledes at få hjælp af en advokat til dette.

Med andre ord: vi kan ikke sige hvad skatteforholdende er i din konkrete sag – du skal kontakte en advokat, for at få dette afklaret.